Úvodní strana » Aktuálně » Podmínky akce sleva 15%

Podmínky akce sleva 15%v restauraci River´s

Sleva je platná pouze s poukazem z restaurace Garden´s, s platnou expirací. Uplatnit poukaz lze do data na něm uvedeném.

Slevy se nesčítají. Když má 1 osoba více poukazů, nedostane vyšší slevu. Neplatí tedy 15% + 15% + 15% = 45% sleva.

Maximální částka, na kterou je slevový poukaz možné uplatnit je 5.000 Kč. Účet není možné v takovém případě dělit.

______________

The discount is valid only with a voucher from the Garden's restaurant, with a valid expiration date. The voucher can be redeemed by the date stated on it.

Discounts do not add up. When 1 person has more vouchers, they will not get a higher discount. So the 15% + 15% + 15% = 45% discount does not apply.

The maximum amount for which the discount voucher can be used is CZK 5,000. The account cannot be divided in such a case.